Jan Wijnia

 

Titel project

Vroegsignalering van mentale en motore verschijnselen bij het syndroom van Wernicke-Korsakov

   

Curriculum vitae

Jan W. Wijnia is specialist ouderengeneeskunde. Dankzij de manager Korsakovzorg, de eerste geneeskundige van Slingedael en het bestuur van de Lelie Zorggroep in Rotterdam, werd in 2011 gestart met wetenschappelijk onderzoek bij prof. dr. C.L. Mulder en dr. A.I. Wierdsma, afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC, Rotterdam, in samenwerking met prof. dr. A.J.M. Loonen, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg, Rijksuniversiteit Groningen.

 

Samenvatting

De klinische verschijnselen van Wernicke encefalopathie ontstaan meestal binnen enkele uren tot dagen en leiden tot een ziekenhuisopname. Wernicke encefalopathie kan worden vastgesteld door de aanwezigheid van een delier bij ondervoede alcoholisten die moeite hebben met lopen. Bij deze patiënten is het delier meestal te wijten aan vitamine B1-gebrek naast eventuele andere oorzaken, die ten onrechte kunnen worden gediagnosticeerd als alcoholonttrekkingsdelier. Bij een Wernicke-delier is het onderliggende ziektemechanisme vermoedelijk een verstoorde activiteit van microgliacellen in de hersenen.
Andere vroege verschijnselen van een vitamine B1-gebrek zijn de ernstige infecties die regelmatig optreden. Patiënten met Wernicke-Korsakov die tijdens de acute fase een infectie hadden, lopen het risico op slechtere testresultaten bij neuropsychologisch onderzoek in de chronische fase. Het vaststellen van de uiteindelijke Korsakovdiagnose is pas aan de orde als de patiënt met een vermoedelijk Korsakovsyndroom weer zelfstandig kan lopen. In een poging om het algehele symptoomprofiel beter te begrijpen, beschreven we het Korsakovsyndroom als een aandoening op hersenstamniveau leidend tot cerebellaire neurocognitieve stoornissen. Het tijdsverloop van de mentale verschijnselen en de loop- en balansstoornissen wordt uitvoeriger beschreven.
Spierzwakte bij chronisch alcoholisme kan verband houden met onderling samenhangende tekorten van vitamine D, fosfaat en magnesium. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of vitamine D-toediening de spierfunctie bij chronische alcoholische myopathie kan verbeteren.

 

Contactgegevens

Werkadres / organisatie die bij het onderzoek betrokken is:

Slingedael Korsakovcentrum, Slinge 901, 3086 EZ Rotterdam.

Bereikbaarheid: Medisch secretariaat Slingedael, tel: 010 - 29 31 555.

 

Gepromoveerd op 17-11-2015 

 

 

 

 

 

 

 Publicaties
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wijnia+jw