Initiatief

Het Korsakov Kenniscentrum is in 2007 op initiatief van drie zorgaanbieders opgericht: 

Na de oprichting is Atlant Zorggroep, locatie Markenhof, Beekbergen als eerste instelling toegetreden tot het Korsakov Kenniscentrum. Deze 4 initiatiefnemers maakten tot januari 2017 deel uit van het bestuur.

Het Korsakov Kenniscentrum heeft in 10 jaar tijd een ontwikkeling doorgemaakt naar nu 36 leden binnen een verenigingsmodel. Zij dankt haar ‘founding fathers’ voor het nemen van het goede initiatief dat heeft geleid tot een kennis en expertisecentrum voor Korsakov met leden die gespecialiseerd zijn in de behandeling van deze doelgroep en die de (zelf) ontwikkelde kennis en ervaring breed ter beschikking stellen zodat de behandeling van patiënten met een Korsakov syndroom nu en in de toekomst blijvend zal verbeteren.

___________________________________________________________________

N.B. Alle informatie die voorheen op de website van het Landelijk Platform Korsakov (LPK) te vinden was, staat nu in deze website van het KKC. Het LPK is opgeheven en alle taken zijn door het KKC overgenomen.