Individuele inschrijving Omgaan met agressie bij Korsakov

Start training op: donderdag 26 september 2019 van 11.00 tot 14.00 uur.
Geaccrediteerd met 12 punten bij V&VN kwaliteitsregister.


Inhoud training
Ieder najaar start een training voor individuele inschrijving.
Deze training richt zich met name op de preventie van agressie vanuit een relationele grondhouding waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om niet tegenover maar naast de bewoner te staan. Ook als er sprake is van (oplopende) agressie. Deze grondhouding is gebaseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Hierbij is onder meer het opsporen van de 'innerlijke logica' van de bewoner en het geven van ‘aandacht om de aandacht’ belangrijk. Deelnemers gaan opsporen wat er voor de bewoner/cliënt toe doet, om van daaruit díens beleving van de werkelijkheid te begrijpen. Dit opdat er een persoonlijke vertrouwensband wordt opgebouwd en signalen van onvrede eerder worden waargenomen. Persoonlijke gevoeligheden van de deelnemers worden tevens bewust gemaakt waardoor deze beter hanteerbaar worden.
Leerdoel van de training is het omgaan met agressie bij cliënten met het syndroom met Korsakov vanuit relationeel perspectief.

Contact
Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum
info@korsakovkenniscentrum.nl /  06 10 25 93 69

Voor wie?

Medewerkers die in hun omgang met Korsakovbewoners agressie tegenkomen, zowel intra- als extramuraal. De training wordt gegeven aan zorgverleners vanaf niveau 2 t/m 6.
Deze training wordt ook incompany als teamtraining aangeboden.

Datum
Start training op: donderdag 26 september 2019 van 11.00 tot 14.00 uur.
Bijeenkomsten: 26 september 2019, 10 oktober 2019, 31 oktober 2019, 14 november 2019, 28 november 2019 en 19 december 2019.

Locatie
Quarijn, locatie Beatrix Jacob van Ruijsdaellaan 17 3941 ZE Doorn met uitzondering donderdag 19 december. Deze sessie vindt plaats op locatie het Zonnehuis, Bergweg 2, 3941 RB Doorn

Duur van de training
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 1/2 uur. Er zit 2 weken tussen iedere bijeenkomst (met uitzondering van de schoolvakanties). Het totaal aantal te besteden uren voor de training bedraagt minimaal 30 uur (15 uur training en 15 uur voorbereiding).

Kosten
De kosten bedragen 550 euro p.p. Inclusief lesmateriaal, certificaat, koffie en thee.
Het Korsakov Kenniscentrum is vrijgesteld van BTW.
De groepsgrootte bedraagt 10-14 deelnemers. Bij minder dan 8 deelnemers zal de training geannuleerd worden. Dit wordt uiterlijk 2 weken voor de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
Bij aanmelding van meer dan 2 deelnemers van één instelling wordt een gereduceerd tarief aangeboden.

Trainers
• Mathilde Bos MSc (Trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper).
• Anja Tijmense (Sociaal Pedagogisch Werker, trainer).

Lesmaterialen
Cursusboeken het boekje 'Omgaan met agressie en Korsakov' (Van Beemen, Brinkman, Timmerman en Goossensen, 2012).

Toetsing
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- Aanwezigheid. De cursist was minimaal vijf maal aanwezig. Bij eventuele afwezigheid laat de cursist zich bijpraten door een medecursist en haalt de opdrachten in.
- Inzet en toepassing in de praktijk. De cursist voert de thuisopdrachten uit en kan dit aantonen middels een ingevuld formulier en een mondelinge toelichting daarop.

Werkvormen
Beeldmateriaal, theorie, oefeningen, observatie- en reflectie-opdrachten, discussie, en vooral veel opdrachten in de eigen praktijk.

Programma
1. Verkenning. Het syndroom van Korsakov in relatie tot agressie. Wat maken we mee in de praktijk en hoe reageren we normaal gesproken?
2. Zien en horen. Hoe nemen we waar en hoe kleurt onze overtuiging de waarneming/interpretatie?
3. Spanning en herstel. Waardoor loopt de spanning op en hoe merken we dat? Wat werkt als trigger bij het oplopen van de spanning? Wat is er nodig om na een incident herstellen en weer met een open gevoel de bewoner tegemoet te kunnen treden?
4. Innerlijke logica. Waarom doet de bewoner zoals hij doet? We gaan op zoek naar lijnen uit het verleden van de bewoner en gaan tevens op zoek naar wat er voor de bewoner op het spel staat.
5. Verbinding maken. Wat is het effect van 'aandacht om de aandacht'? Hoe kan je bouwen aan de relatie en het onderling begrip op momenten dat er geen spanning is.
6. Verbinding houden. Vanuit het begrip van de innerlijke logica van de bewoner en het begrip voor eigen gevoeligheden kunnen er bruggen geslagen worden. Teamleden kijken de kunst bij elkaar af.

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van toepassing.