Individuele inschrijving Omgaan met agressie bij Korsakov

Individuele inschrijving voor de training:Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief.

Start training op: donderdag 4 oktober 2018 van 13.30 tot 16.00 uur.
Geaccrediteerd met 12 punten bij V&VN kwaliteitsregister.

Inhoud training:
Deze training richt zich met name op de preventie van agressie vanuit een relationele grondhouding waarbij de deelnemers worden uitgenodigd om niet tegenover maar naast de bewoner te staan. Ook als er sprake is van (oplopende) agressie. Deze grondhouding is gebaseerd op de presentietheorie van Andries Baart. Hierbij is onder meer het opsporen van de 'innerlijke logica' van de bewoner en het geven van ‘aandacht om de aandacht’ belangrijk. Deelnemers gaan opsporen wat er voor de bewoner/cliënt toe doet, om van daaruit díens beleving van de werkelijkheid te begrijpen. Dit opdat er een persoonlijke vertrouwensband wordt opgebouwd en signalen van onvrede eerder worden waargenomen. Persoonlijke gevoeligheden van de deelnemers worden tevens bewust gemaakt waardoor deze beter hanteerbaar worden.

Leerdoel:
Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief.

Voor wie?; Medewerkers die in hun omgang met Korsakovbewoners agressie tegenkomen, zowel intra- als extramuraal. De training wordt gegeven aan zorgverleners vanaf niveau 2 t/m 6.
Deze training wordt ook incompany als teamtraining aangeboden.

Datum
: De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 1/2 uur. Er zit 2 weken tussen iedere bijeenkomst (met uitzondering van de schoolvakanties).
Start training op: donderdag 4 oktober 2018 van 13.30 tot 16.00 uur.
Het totaal aantal te besteden uren voor de training bedraagt minimaal 30 uur (15 uur training en 15 uur voorbereiding).
Bijeenkomsten: 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november en 13 december 2018.

Locatie: Quarijn, locatie Beatrix Jacob van Ruijsdaellaan 17 3941 ZE Doorn.

Kosten: 550 euro p.p. Inclusief lesmateriaal, certificaat, koffie en thee.
Het Korsakov Kenniscentrum is vrijgesteld van BTW.
De groepsgrootte bedraagt 10-14 deelnemers. Bij minder dan 8 deelnemers zal de training geannuleerd worden. Dit wordt uiterlijk 2 weken voor de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.
Bij aanmelding van meer dan 2 deelnemers van één instelling wordt een gereduceerd tarief aangeboden.

Docent/Trainers:
Mathilde Bos MSc (Trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegings-wetenschapper).
Anja Tijmense (Sociaal Pedagogisch Werker, Teamleider Korsakov).

Lesmaterialen: Cursusboeken het boekje 'Omgaan met agressie en Korsakov' (Van Beemen, Brinkman, Timmerman en Goossensen, 2012).

Toetsing:
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- Aanwezigheid. De cursist was minimaal vijf maal aanwezig. Bij eventuele afwezigheid laat de cursist zich bijpraten door een medecursist en haalt de opdrachten in.
- Inzet en toepassing in de praktijk. De cursist voert de thuisopdrachten uit en kan dit aantonen middels een ingevuld formulier en een mondelinge toelichting daaro

Werkvormen: Beeldmateriaal, theorie, oefeningen, observatie- en reflectie-opdrachten, discussie, en vooral veel opdrachten in de eigen praktijk.

Programma:

1. Verkenning. Het syndroom van Korsakov in relatie tot agressie. Wat maken we mee in de praktijk en hoe reageren we normaal gesproken?
2. Zien en horen. Hoe nemen we waar en hoe kleurt onze overtuiging de waarneming/interpretatie?
3. Spanning en herstel. Waardoor loopt de spanning op en hoe merken we dat? Wat werkt als trigger bij het oplopen van de spanning? Wat is er nodig om na een incident herstellen en weer met een open gevoel de bewoner tegemoet te kunnen treden?
4. Innerlijke logica. Waarom doet de bewoner zoals hij doet? We gaan op zoek naar lijnen uit het verleden van de bewoner en gaan tevens op zoek naar wat er voor de bewoner op het spel staat.
5. Verbinding maken. Wat is het effect van 'aandacht om de aandacht'? Hoe kan je bouwen aan de relatie en het onderling begrip op momenten dat er geen spanning is.
6. Verbinding houden. Vanuit het begrip van de innerlijke logica van de bewoner en het begrip voor eigen gevoeligheden kunnen er bruggen geslagen worden. Teamleden kijken de kunst bij elkaar af.
De klachtenprocedure kunt u op onze website www.korsakovkenniscentrum.nl vinden onder de Algemene Voorwaarden.

Contact: Marga ten Wolde, telefoonnummer 06 102 59 369. Mailadres: info@korsakovkenniscentrum.nl