Het Kenniscentrum

Missie 

Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen.

Het Kenniscentrum streeft in samenwerking met gespecialiseerde zorgaanbieders en wetenschappelijke instellingen naar het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden in de breedste zin van het woord voor cliënten lijdend aan het Syndroom van Korsakov. Deze ontwikkeling wordt op wetenschappelijk niveau en praktisch niveau (hbo niveau en mbo niveau) gestimuleerd en uitgedragen. Het Kenniscentrum streeft er naar om maximaal draagvlak voor de ontwikkelde kennis te krijgen binnen de groep van deskundigen in Nederland. Het kenniscentrum heeft als doel om de levensomstandigheden te verbeteren van mensen met Korsakov die in verpleeghuizen, GGZ-instellingen, RIBW-instellingen of thuis wonen. Daarbij richt het kenniscentrum zich op het vergroten van de maatschappelijke bekendheid en het terugdringen van het syndroom van Korsakov.