Herhalingscursus EDB bij Korsakov

Inhoud training
Deze training is een vervolg op de basistraining: Empathisch Directieve Benadering bij Korsakov. De theorie met betrekking tot het syndroom van Korsakov en de basistraining worden opgefrist en verder uitgewerkt. Met een herhalings training worden de kennis en vaardigheden geborgd die in de basistraining geleerd zijn.
Bij afronding van de training bereiden de deelnemers een presentatie voor waarin zij alle theorie toepassen. Medewerkers zijn na de cursus in staat om, in alle voorkomende situaties, zowel individueel als gezamenlijk adequaat invulling te geven aan de zorg voor cliënten die een Empathisch Directieve Benadering behoeven.

Contact
Marga ten Wolde, coördinator Korsakov Kenniscentrum
06 10 25 93 69 / info@korsakovkenniscentrum.nl

Voor wie?
Medewerkers die de basistraining Empathisch Directieve Benadering bij Korsakov gevolgd hebben.

Datum
In overleg met de trainer.

Locatie:
Incompany. De trainer komt vooraf langs voor een kennismaking en afstemming.
In overleg kunnen individuele deelnemers aansluiten bij de interne training op locatie Saffier in Den Haag.

Duur van de training:
3 dagdelen

Kosten
De kosten worden berekend aan de hand van het aantal deelnemers en aantal groepen. De definitieve (vrijblijvende) offerte wordt na kennismaking met de trainer opgesteld.
De individuele inschrijving bedraagt 520 euro p.p. (gebaseerd op drie dagdelen).
Groepsgrootte bedraagt maximaal 15 deelnemers.

Trainers
• John Nieboer (leraar verpleegkunde, opleidingskundige)
• Ingrid Schouten - van Tol (docent/trainingsactrice)
• Mathilde Bos MSc (trainer, docent, psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper)

Lesmaterialen
Reader ‘De Empathisch Directieve Benadering' ISBN:/EAN 978-90-80967229

Toetsing
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat. Hieraan zijn voorwaarden verbonden

Accreditatie
De training is (nog) niet geaccrediteerd.

Werkvormen
Onderwijsleergesprek, rollenspel met actrice, video en verwerkingsopdrachten, huiswerkopdrachten, praktijkopdrachten en discussie.

Medewerkers beschikken na de cursus over de volgende competenties
• Kan Empathisch Directief begeleiden
• Heeft aantoonbare kennis over het ziektebeeld en inzicht in het gedrag van cliënten met het syndroom van Korsakov
• Kan een zorg- en leefplan/begeleidingsplan van een cliënt met het syndroom van Korsakov evalueren en bijstellen
• Beschikt over vaardigheden om, om te gaan met cliënten met het syndroom van Korsakov
• Kan zorgen voor een therapeutisch milieu voor de cliënten
• Kan omgaan met onbegrepen gedrag

Programma
1. Alcoholmisbruik, syndroom van Korsakov, Wernicke-Encephalopathie
2. Theorie en toepassing principes Empathisch Directieve Benadering en Foutloos leren
3. Presentaties van cursisten van een geëvalueerd zorg- en leefplan/begeleidingsplan

Op al onze offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van toepassing.