EDB herhalingscursus

Herhalingscursus Empatisch Directief Benaderen

Voor wie:
Medewerkers die zijn belast met de dagelijkse begeleiding van cliënten met het Korsakovsyndroom die een Empatisch Directieve Benadering behoeven, zowel intra- als extramuraal.
Datum: op verzoek
Locatie: Saffier De Residentiegroep of incompany
Prijs: Open inschrijving € 520,-- per persoonIncompany: offerte

Docent/trainers:
• John Nieboer (leraar verpleegkunde, opleidingskundige)
• Ingrid Schouten-van Tol (actrice)

Duur van de training: 3 dagdelen

Literatuur/lesmaterialen: Reader ‘De Empatisch Directieve Benadering’ ISBN:/EAN 978-90-80967229

Contact: John Nieboer: tel. 06-14543957 j.nieboer@saffierderesidentie.nl

Accreditatie: Kwaliteitsregister Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging (in overleg).

Locatie: Incompany na intake. Incompany trainingen worden afgestemd op het eigen beleid van de zorginstelling die de training inkoopt.
Open inschrijving: Saffier De Residentiegroep

Incompanygroepen: 15 personen.

Werkvormen: Onderwijsleergesprek, rollenspel met actrice, video en verwerkingsopdrachten, huiswerkopdrachten, praktijkopdrachten en discussie.

Omschrijving cursus:De theorie met betrekking tot het Korsakovsyndroom en de Empatisch Directieve Benadering wordt opgefrist en toegepast.
Deelnemers bereiden een presentatie voor waarin zij alle theorie toepassen.

Medewerkers zijn na de cursus in staat om, in alle voorkomende situaties, zowel individueel als gezamenlijk adequaat invulling te geven aan de zorg voor cliënten die een Empatisch Directieve Benadering behoeven.

Medewerkers beschikken na de cursus over de volgende competenties:
• Kan Empatisch Directief begeleiden
• Heeft aantoonbare kennis over het ziektebeeld van cliënten met het syndroom van Korsakov en inzicht in het gedrag van cliënten met het
   Korsakovsyndroom
• Kan een zorg- en leefplan/begeleidingsplan van een cliënt met het Korsakovsyndroom evalueren en bijstellen
• Beschikt over vaardigheden om, om te gaan met cliënten met het Korsakovsyndroom
• Kan zorgen voor een therapeutisch milieu voor de cliënten
• Kan omgaan met onbegrepen gedrag

Programma:
1. Alcoholmisbruik, syndroom van Korsakov, Wernicke-encephalopathie
2. Theorie en toepassing principes Empatisch Directieve Benadering en Foutloos leren
3. Presentaties van cursisten van een geëvalueerd zorg- en leefplan/begeleidingsplan