Cursus Empathisch Directief Benaderen

Voor wie: Medewerkers die zijn belast met de dagelijkse begeleiding van Korsakov cliënten die een Empatisch Directieve Benadering behoeven, zowel intra- als extramuraal.
Datum: open inschrijving voorjaar en najaar. 
Locatie: Saffier de Residentie of incompany.
Prijs: Open inschrijving 620 euro p.p. Incompany: offerte

Docent/trainers:
• Ingrid Schouten-van Tol (actrice)
• John Nieboer (leraar verpleegkunde, opleidingskundige)

Duur van de training: Vier tot zes cursusmiddagen. Dit is afhankelijk van de te bereiken doelen en de afspraken met de opdrachtgever. Open inschrijving: vijf dagdelen

Literatuur/lesmaterialen: 'De Empatisch Directieve Benadering'. ISBN:/ EAN 978-90-80967229 + actuele publicaties in de vakliteratuur.

Inschrijving: J. Nieboer           tel. 06-14543957

Contact: 
J.Nieboer: 06-14543957 j.nieboer@saffierderesidentie.nl

Accreditatie: Kwaliteitsregister Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging (in overleg)

Locatie: Incompany na intake. Incompany trainingen worden afgestemd op het eigen beleid van de zorginstelling die de training inkoopt.

Incompanygroepen: 15 personen.

Werkvormen: Onderwijsleergesprek, rollenspel met actrice, video en verwerkingsopdrachten, huiswerkopdrachten, praktijkopdrachten en discussie.

Omschrijving cursus: In zorginstellingen waar cliënten met het syndroom van Korsakov begeleid worden, weet men dat medewerkers apart geschoold dienen te worden. Deze cursus is daarvoor ontwikkeld.

Leerdoelen / Competenties:
Medewerkers zijn na de cursus in staat om, in alle voorkomende situaties, zowel individueel als gezamenlijk adequaat invulling te geven aan de zorg voor cliënten die een Empatisch Directieve Benadering behoeven.
Medewerkers beschikken na de cursus over de volgende competenties:
• Kan Empatisch Directief begeleiden
• Heeft aantoonbare kennis over het ziektebeeld van cliënten met het syndroom van Korsakov en inzicht in het gedrag van cliënten met het
   Korsakovsyndroom
• Beschikt over vaardigheden om, om te gaan met cliënten met het Korsakovsyndroom
• Kan zorgen voor een therapeutisch milieu voor de cliënten
• Kan omgaan met onbegrepen gedrag

Programma:
1. Het syndroom van Korsakov
2. Hoe kun je gedrag observeren
3. Empatisch Directieve Benadering toepassen
4. Begeleiding van cliënt en familie
5. Een therapeutisch milieu vormgeven
6. Probleemgedrag
7. Theorietoets
8. Praktijkopdrachten, de ervaringen van de medewerkers staan centraal