Belangrijke links

 

TOPcare

Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren.
Zorgorganisaties die voldoen aan de Topcare criteria op het gebied van onder andere onderzoek, kennisdeling en samenwerking met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners in de keten, ontvangen het Topcare predicaat: waarborg voor de beste zorg.

Gedwongen opname en dwang in de zorg

Bij dwang in de zorg wordt iemand tegen zijn of haar zin opgenomen, behandeld of in vrijheid beperkt. Op deze site geeft de overheid de wetgeving voor gedwongen opname en dwang in de zorg weer.

Als cliënt in de ggz heeft u misschien vragen over uw rechten of een klacht over de behandeling.

Samen met u komt een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) op voor uw rechten. Kijk voor meer informatie op https://www.pvp.nl

Op deze website vindt u antwoorden op vragen of over het oplossen of indienen van klachten.
U kunt daarvoor filmpjes bekijken of gebruikmaken van voorbeeldbrieven aan de behandelaar of de klachtencommissie.
Staat uw vraag er niet bij of wilt u ondersteuning, neem dan contact op met de Helpdesk via
0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl.

Verslavingszorg

Het groeiende aantal mensen die te maken krijgt met een verslaving is zorgwekkend. De verslavingszorg is de laatste decennia uitgegroeid tot een professionele organisatie. Als iemand een verslaving heeft betekent het dat hij of zij de controle over zichzelf heeft verloren. De vrijheid van keuze is er niet meer en men kan niet meer goed functioneren in het leven door de totale afhankelijkheid van de verslaving. Het is een moeilijk proces om te stoppen met een verslaving. Hulp zoeken bij bijvoorbeeld de verslavingszorg is vaak een grote drempel. Op De Website Over Verslaving vind je informatie over diverse soorten van verslaving, hoe wordt je verslaafd, wat zijn de definities van en symptomen om een verslaving te herkennen en hoe kom je weer van een verslaving af zoals:

  • Wat is een verslaving
  • Hoe herken je een verslavingen
  • Verschillende soorten verslaving
  • Alcoholverslaving

AL-ANON FAMILIE GROEPEN

Al-Anon Familie Groepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Wij bespreken onderling onze ervaringen en geven elkaar kracht en hoop bij het oplossen van onze problemen. Wij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot ons herstel. Al-Anon heeft geen bindingen met sektes, kerken, politieke organisaties, of welke andere instellingen dan ook. Zij neemt niet deel aan maatschappelijke discussies en kiest geen partij voor of tegen een bepaalde zaak. Het lidmaatschap is gratis. Al-Anon voorziet in haar eigen behoeften door vrijwillige bijdragen van de leden. Al-Anon heeft maar één doel en dat is de familieleden en vrienden van alcoholisten helpen. We doen dat door het programma van de Twaalf Stappen te volgen, door het opvangen en troosten van de familieleden en vrienden van alcoholisten en door begrip op te brengen voor de alcoholist(e) en hem/haar te stimuleren.
www.al-anon.nl

Drankjewel

Drankjewel is een informatieve website voor jongeren en volwassenen met ouders met een alcoholprobleem.
www.drankjewel.nl

Verslaafd aan jou

Steun- en informatiepunt voor naasten van naasten van verslaafden.
Naasten van verslaafden staan bij ons centraal. Of het nu gaat om verslaving aan drugs, drank, gokken of gamen. De gevolgen voor de omgeving zijn vaak grotendeels hetzelfde. Dus heb je iemand in je directe omgeving die verslaafd is en heb je behoefte aan ondersteuning? Dan kun je terecht bij Verslaafd aan Jou. 
Ons hulpaanbod bestaat uit o.a. telefonisch en online advies, workshops en open dagen. Maar ook uit persoonlijke begeleiding in de vorm van individuele gesprekken in combinatie met een onlineprogramma.
https://www.verslaafdaanjou.nl/

Trimbos

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Wij leveren maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen.
https://www.trimbos.nl/

Centrum Indicatie Zorg  (CIZ)

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die indiceert op welke zorg u recht heeft. Ook wordt er bij het CIZ bepaald op hoeveel zorg u recht heeft en hoelang u deze zorg ontvangt.
https://www.ciz.nl/Paginas/default.aspx

Zorginstituut Nederland

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn de pijlers van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Zorginstituut Nederland heeft een belangrijke positie in dit systeem: wij zorgen ervoor dat die pijlers een sterk fundament vormen. Daarmee behartigen wij het belang van iedereen die op grond van de Zvw en de Wlz recht heeft op zorg.

De zorg en ondersteuning waar mensen met psychische aandoeningen behoefte aan hebben, is geregeld in vier wetten. Dit betekent dat mensen – afhankelijk van hun persoonlijke situatie – te maken kunnen hebben met een of meerdere van de volgende loketten:

 • de gemeente: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • de zorgverzekeraar: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • het zorgkantoor: voor zorg en ondersteuning die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid - de cliënten- en familiekoepel in de GGz

Het Landelijk Platform GGz is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorgansiaties in de GGz. Gezamelinlijk vertegenwoordigen we meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de GGz. We streven ernaar de positie van deze mensen structureel te verbeteren.
http://www.platformggz.nl/lpggz/