Wetenschapsraad

De wetenschapsraad is in januari 2016 na overleg met onderzoekers op het gebied van het Korsakovsyndroom opgericht. De leden van de wetenschapsraad zijn werkzaam in instellingen die lid zijn van de Vereniging en zijn verbonden aan universiteiten en hogescholen.
De wetenschapsraad is ontstaan vanuit een behoefte om elkaar te informeren over lopend onderzoek op het gebied van het syndroom van Korsakov en daar waar mogelijk samen te werken en mogelijkheden voor onderzoeksfinanciering te verkennen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@korsakovkenniscentrum.nl

 

 

 

                                                             
            Prof. Dr. Roy Kessels             Dr. Sandra Geerlings                Prof. dr. Cees Hertogh    
                 Voorzitter                         lid                  lid    
             
             
            Prof. dr. Albert Postma                Dr. Els Verschuur                Cynthia Vogeler        
                        lid                     lid                     Secretaris