Vereniging Korsakov Kenniscentrum

Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging. Per 25 januari 2017 is de omzetting van stichting naar vereniging een feit. Wilt u met uw zorginstelling lid worden van Vereniging Korsakov Kenniscentrum? Klik dan hier.

 

Waarom een vereniging?

Het KKC was een stichting die sinds 2009 bestuurd werd door de zorginstellingen Het Parkhuis, Lelie zorggroep, Saffier de Residentie en Atlant Zorggroep. Door de financiële en bestuurlijke inbreng van deze vier instellingen is het KKC geworden tot wat het nu is: een financieel gezonde en sterke netwerkorganisatie waar de deelnemers kennis over de specifieke doelgroep Korsakov kunnen halen en delen.

Met de aanstelling van een directeur begin 2015 heeft de stichting KKC zich de afgelopen twee jaar verder ontwikkeld. Wetenschap, lobby en uitbreiding van deelnemers over de hele zorgketen hebben verdere aandacht gekregen. En het KKC wil nog meer. In netwerkbijeenkomsten hebben deelnemende zorginstellingen aangegeven behoefte te hebben aan een ketenbreed zorgprogramma. Ook is er behoefte aan beter passende opleidingsmethoden voor de Korsakov-zorgprofessional.

Het bestuur en de raad van toezicht van het KKC geloven dat deze ambities het best waargemaakt kunnen worden als het KKC niet alleen blijft leunen op de vier bestuurs-instellingen, maar profiteert van de kennis en ervaring van alle deelnemende instellingen. Een vereniging is daarvoor de best passende organisatievorm.

De rechter heeft de omzetting van stichting naar vereniging goedgekeurd: Het Korsakov Kenniscentrum is per 25 januari 2017 een vereniging.

 

Eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 maart 2017

De leden van Vereniging Korsakov Kenniscentrum maken deel uit van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en hebben daarmee de hoogste zeggenschap binnen de vereniging. De ALV kiest een bestuur dat verantwoording aflegt aan de leden. 

De eerste ALV van Vereniging Korsakov Kenniscentrum vindt plaats op 24 maart 2017 van 15u tot 17u in de Autogrill Meerndijk 59, De Meern. Tijdens deze eerste ALV zullen de leden het nieuwe bestuur kiezen. De nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het huidige bestuur. Op de ALV kunt u met uw instelling meepraten over de toekomst van de organisatie: wat vindt u belangrijk als lid van het KKC, blijft het KKC een netwerkorganisatie, op welke lobby-onderwerpen zet het KKC zich in en wordt er daadwerkelijk een ketenbreed zorgprogramma ontwikkeld? Tot slot beslist u over de begroting. 

Als uw zorginstelling lid is van Vereniging KKC, dan kunt u zich aanmelden voor de ALV. Is uw instelling nog geen lid, zorgt u er dan voor dat het bureau op tijd beschikt over de lidmaatschapsovereenkomst getekend door de raad van bestuur van uw zorginstelling. Als deze voor 20 maart 2017 op het bureau aanwezig is, bent u van harte welkom op de ALV.  

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de eerste ALV van Vereniging Korsakov Kenniscentrum op 24 maart 2017 van 15u tot 17u in de Autogrill Meerndijk 59, De Meern. 

 

Documenten

Met de omzetting van stichting naar vereniging zijn de statuten en het huishoudelijk reglement vernieuwd. Via onderstaande links kunt u de betreffende documenten opvragen. 

Huishoudelijk reglement per 1 januari 2017 

Statuten 

Heeft u vragen over de vereniging of over de ALV, neemt u dan contact op met dhr. Wiebe van der Weide, voorzitter van het bestuur.