Onze mensen

 

Bij het bureau van het Korsakov Kenniscentrum worden de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd door de directeur, coördinator en secretaresse. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vier leden. Deze leden vertegenwoordigen de vier zorgaanbieders die het initiatief hebben genomen tot het ontstaan van het Korsakov Kenniscentrum.

 

                                                           
                Vacature              Marga ten Wolde                Christel van der Ent    
                 Directeur                   Coördinator                   Secretaresse    
             
                     
            Mariet de Zwaan                Lidy Bezemer                Ankie de Laat        Wiebe van der Weide
         Algemeen bestuurslid           Algemeen bestuurslid         Penningmeester bestuur            Voorzitter bestuur