Lid worden?

Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging van zorginstellingen, die zich inzet voor het verder ontwikkelen van de professionaliteit van zorg bij behandeling en begeleiding van mensen met het syndroom van Korsakov.

Het Korsakov Kenniscentrum is een vereniging; instellingen die zorg en/of behandeling bieden aan mensen met Korsakov kunnen lid worden.

Lidmaatschap van Vereniging Korsakov Kenniscentrum houdt in: 

- Gratis deelname aan kennisnetbijeenkomsten.

- Gratis deelname aan expertmeetings.

- Deelname aan symposia voor de helft van de prijs die niet-leden moeten betalen.

- Als lid van de Algemene Ledenvergadering (ALV) besluit u over het bestuur, het beleid en de begroting.

 

Voorwaarden:

Voor 2017 is de jaarlijkse contributie vastgesteld op 1500 euro plus 50 euro per Korsakov-client waar uw instelling zorg en/of behandeling aan biedt (tot een maximum van in totaal 5000 euro). De contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld. 

Deelname wordt automatisch per jaar verlengd, tenzij voor 1 november schriftelijk wordt opgezegd.

Als u lid wilt worden, mailt u dan de naam van uw instelling, adres- en factuurgegevens en aan hoeveel Korsakov-clienten uw instelling zorg en/of behandeling biedt naar info@korsakovkenniscentrum.nl.

Meer informatie via: 06 102 59 369

Vrienden

Natuurlijke personen kunnen vriend worden van de vereniging.

Vrienden worden door het bestuur toegelaten en verplichten zich ten opzichte van de vereniging om jaarlijks een door het Bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

Meer informatie via: 06 102 59 369

 

Nieuwsbrief

Wilt u dat wij u op de hoogte houden van het nieuws van het Korsakov Kenniscentrum. Mailt u dan uw voornaam, achternaam, emailadres en eventueel uw organisatie naar info@korsakovkenniscentrum.nl. Wij zullen u op de mailinglist van onze nieuwsbrief zetten.

 

Doneren

Het Korsakov Kenniscentrum kan giften van particulieren, instellingen en bedrijven besteden aan de missie van de vereniging. Bij een gift kan altijd de bestemming worden aangegeven. 

U kunt doneren door geld over te maken op rekeningnummer: NL69RABO0132355701 t.n.v. Korsakov Kenniscentrum te Rotterdam. 

Doneren kan eenmalig, via een periodieke schenking of via een legaat. De notaris kan u verder informeren. Dankzij de ANBI-status zijn giften aan het Korsakov Kenniscentrum aftrekbaar. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst voor ten minste vijf jaar.

Een schriftelijke overeenkomst met het Korsakov Kenniscentrum is eenvoudig te regelen:

-          Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang geld wilt geven aan het Korsakov Kenniscentrum. Download het formulier hier.

-          Vul het formulier in en stuur dit met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Secretariaat Korsakov Kenniscentrum

Slinge 901

3086 EZ Rotterdam

-          U ontvangt het exemplaar voor de schenker retour.

Onze missie luidt: Het Korsakov Kenniscentrum ontwikkelt en deelt kennis over het syndroom van Korsakov met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal te verbeteren, de maatschappelijke bekendheid van Korsakov te vergroten en de aandoening terug te dringen.

Met uw gift zijn wij nog beter in staat onze missie uit te dragen.