Belangrijke links

 

De Presentietheorie

Van sommige mensen is het leven kapot en wil het niet meer lukken. Ze zijn vaak geïsoleerd, verward, verscheurd en voelen zich verlaten - sociaal zijn ze overbodig. Anderen kijken hen met de nek aan, hebben hen opgegeven, of komen misschien plichtmatig een keertje kijken. Zorg, hulpverlening, verpleging en onderwijs hebben dikwijls de grootst mogelijke moeite hen te bereiken en hun een zinvol aanbod te doen. Allereerst ten behoeve van deze mensen zijn de presentiebenadering en de presentietheorie ontwikkeld: om hen draait het allemaal. Presentie is de trouwe en competente poging bij deze 'sociaal overbodigen' te blijven, hun met hoogwaardige steun, hulp en zorg van dienst te zijn en zo bij te dragen aan een goed leven waarbij deze mensen gezien, gehoord en in tel zijn.

Op deze website vindt u achtergrondinformatie over de presentiebenadering en over de activiteiten van de Stichting Presentie

www.presentie.nl

 

AL-ANON FAMILIE GROEPEN

Al-Anon Familie Groepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Wij bespreken onderling onze ervaringen en geven elkaar kracht en hoop bij het oplossen van onze problemen. Wij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot ons herstel. Al-Anon heeft geen bindingen met sektes, kerken, politieke organisaties, of welke andere instellingen dan ook. Zij neemt niet deel aan maatschappelijke discussies en kiest geen partij voor of tegen een bepaalde zaak. Het lidmaatschap is gratis. Al-Anon voorziet in haar eigen behoeften door vrijwillige bijdragen van de leden. Al-Anon heeft maar één doel en dat is de familieleden en vrienden van alcoholisten helpen. We doen dat door het programma van de Twaalf Stappen te volgen, door het opvangen en troosten van de familieleden en vrienden van alcoholisten en door begrip op te brengen voor de alcoholist(e) en hem/haar te stimuleren.

www.al-anon.nl

  

Drankjewel

Drankjewel is een informatieve website voor jongeren en volwassenen met ouders met een alcoholprobleem.

www.drankjewel.nl

 

Wikipedia over Korsakov

http://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_van_Korsakov